Aktuality

 

Vážení nájemníci,

na ČS v roce 2023 jsme vás informovali o povinnosti předávat vám prostřednictvím firmy ISTA měsíční informaci o spotřebě tepla a odběru teplé a studené vody.

Tato povinnost nastala dnem 1.1.2024 a konkrétní data za 01/2024 jsme právě obdrželi.

Vaše přístupové údaje k portálu ista24 vám předáme oproti podpisu v úřední hodiny v úterý od 19 do 19,30 hod. v kanceláři BD.  Přihlásit se můžete zde: https://ista24.cz/Login.aspx

21.2.2024                                                                           představenstvo BD

Úklid sněhu

Od roku 2009 platí zákon, kdy je za stav chodníků odpovědný majitel, tedy obce a města. Úklid má tedy provádět město Neratovice. Z tohoto důvodu představenstvo na svém jednání dne 16. ledna 2024 rozhodlo provádět úklid sněhu  pouze na podestách jednotlivých vchodů.

 

Přehled svozu odpadů

Sada opatření ke snížení nákladů v každé
domácnosti:  VEOLIA_A4-MANUAL

Oprava fasády po strakapoudovi:

Utržená střecha na strojovně výtahu č.p. 1209 – 15. srpna:

Žádáme členy BD, aby při změně příjmení tuto skutečnost nahlásili představenstvu.

přečti si – Bio není Gastro, aneb hnědé nádoby na sídlištích