Poplatky

Případné nedoplatky již nelze hradit hotově.                                Bezhotovostní platby poukazujte na číslo účtu: 224 007 455 / 0300.

Členská schůze odhlasovala dne 19. dubna 2011 tyto poplatky:

  • povolení podnájmu bytu    

2+kk     ve výši     2 000,- Kč

3+1                          3 000,- Kč

4+1                          4 000,- Kč

Podnájem bytu schvaluje představenstvo na dobu 1 roku,

poté je nutno předložit novou žádost.

  • převod členských práv a povinností             

ve výši                    6 000,- Kč

Tento poplatek se neplatí v případě převodu na přímé rodinné příslušníky.

ke stažení: Příloha k převodu členských práv a povinností